Євроклуб "Friendship"

Керівник: Єлісеєнко Тетяна Анатоліївна.

Президент: Ольшевська Аліна.

Дата заснування: жовтень 2010 р.

Історія виникнення Євроклубів

Європейські клуби зародилися в Португалії у 80-ті роки минулого століття. Їхні члени подорожували Європою, знайомилися з новими територіями та народами, налагоджували контакти з новими друзям. Зараз там активно працює мережа з 300 клубів. 
Ідея створення шкільних європейських клубів належить Маргариті Белард, національному координатору програми «Європейський вимір в освіті». Саме вона визначила, що:

Європейські клуби – це центри діяльності у сфері Європейської освіти. 

Перші українські євроклуби були засновані в 1995 році за прикладом подібних організацій в Європі та Росії. В державах-членах Європейського Союзу та країнахкандидатах євроклуби відіграють роль одного з основних джерел інформації та пропагують спільні європейські цінності серед шкільної та студентської молоді. В Росії, наприклад, вони активно організовувалися саме в середніх школах, а їхня діяльність здебільшого зосереджувалася на обміні інформацією із дітьми з країн ЄС.

Що таке Євроклуб?

Молодіжний євроклуб є добровільною неполітичною молодіжною організацією, що створена з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про Європу та Європейський Союз, вихо­вання молоді у дусі спільних європейських цін­ностей, встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неурядовими ор­ганізаціями, сприяння курсу України на інтег­рацію у європейські структури.

Діяльність   євроклубу   ґрунтується   на принципах   демократії,   законності,  гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, пер­сональної відповідальності членів клубу за до­ручену справу.

Євроклуб вирішує такі завдання:

 • Зміцнення зв'язків між некомерційними дитячими та молодіжними організаціями:  інформаційна,   матеріальна,  методична.
 • Підтримка контактів, обміну ідеями та досвідом роботи як з українськими, так і з за­кордонними молодіжними об'єднаннями.
 • Формування громадянської позиції та активізація участі дітей та молоді в процесах державного життя України.
 • Вироблення та реалізація програм роботи з дітьми, апробація інноваційних методів роботи.
 • Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на соціальний, право­вий захист дітей та молоді, вирішення їхніх ви­ховних та освітніх проблем.
 • Члени євроклубу беруть участь у те­матичних семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах, іграх, фестивалях. До форм ро­боти євроклубу також належать молодіжні об­міни, конкурси, презентації, публікація та по­ширення літератури на тематику ЄС.
 • Євроклуб має  сформовану тренерську команду,  яка проводить тренінги та семінари для школи; здійснює спільні захо­ди разом із державними, комерційними та громадськими установами.
 • Євроклуб   поширює   інформацію   про свою  діяльність  і пропагує  свої ідеї  та цілі.
 • Здійснює іншу діяльність, що не супе­речить основним завданням.

Членство, права та обов'язки:

 • Членом   євроклубу   може   бути   кожен учень, який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки, передбачені цим Положенням.
 • Прийняття у члени євроклубу проводить­ся на підставі заяви загальними зборами членів євроклубу.

Член євроклубу має право:

 • Брати участь у формуванні керівних ор­ганів, обирати і бути обраним до складу вибор­чих органів євроклубу (вільний вступ і вихід).
 • Ініціювати (брати участь) заходи, про­екти із залученням євроклубу в цілому або його окремих членів.
 • Користуватися  інформаційними  мож­ливостями, які надає євроклуб та Центр соці­альних досліджень.
 • Представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

Член євроклубу зобов'язаний:

 • Брати  активну  участь  у громадській роботі.
 • Дотримуватися і  виконувати  вимоги, викладені у положенні про діяльність євроклу­бу, розпорядження керівництва тощо.
 • Звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення за­ходу  чи  проекту),   а  також  під час  робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу за свою діяльність.
 • Сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу.
 • Дотримуватися   високої   культури   у спілкуванні   з    колегами,   керівниками,    ви­кладачами.
 • Дорожити честю  євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволо­дівати знаннями.

Організаційна структура євроклубу:

 • Молодіжний євроклуб має свій регламент діяльності   (засідання   євроклубу  проводяться раз на тиждень).
 • Євроклуб складається з учнівської молоді.
 • Засідання євроклубу проводяться під керівництвом сформованої тренер­ської команди чи самими членами євроклубу.
 • Найвищим керівним органом євроклубу є загальні збори (зустріч активу євроклубу і тренерської команди для обговорення     реалізації певних програм  чи  вирішення організаційних питань), яківідбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати позачергові збори можуть 2/3 загального числа членів євроклубу.
 • Актив євроклубу - найменша і головна структурна ланка євроклубу.

Повноваження загальних зборів:

 • Визначають основні напрями діяльнос­ті: розглядають усі питання, пов'язані із вдо­сконаленням життєдіяльності євроклубу.
 • Укомплектовують склад євроклубу.
 • Приймають нових членів до євроклубу чи виключають існуючих зі свого складу.
 • Контролюють та оцінюють діяльність молодіжного євроклубу в цілому.
 • Затверджують   положення   євроклубу, вносять до нього зміни та доповнення. Рішен­ня зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів євро­клубу, присутніх на зборах.
 • Вирішують інші питання діяльності.
 • Рішення, прийняті загальними збора­ми,  є обов'язковими для виконання членами євроклубу.
 • У період між зустрічами діяльність євро­клубу координує тренерська команда євроклубу, склад якої може поновлюватися раз на півроку.
 • До складу євроклубу входять: директор школи; тренерська ко­манда -  вчителі школи,  учнівська молодь.

Повноваження членів євроклубу:

 • Забезпечувати   виконання  рішень   за­гальних зборів, засідань євроклубу, контролю­вати виконання положення про діяльність євро­клубу, планів роботи.
 • Розробляти   пропозиції  за  головними напрямами діяльності: планувати і організову­вати роботу, захищати права та свободи членів євроклубу.
 • Брати   участь   у   поточній   діяльності Центру соціальних досліджень.
 • Приймати рішення щодо членства в ор­ганах євроклубу чи виключення з нього.

Парад євроклубів міста 

перші учасники євроклубу

Будні Євроклубу

Гра «Модель ООН»

17 жовтня в Черкаському художньому музею  відбулася гра «Модель ООН.  Крок до дипломатії»,  в якій взяли  участь понад 20 команд з навчальних закладів міста.  В ігровій формі молодь вирішувала важливі проблеми сучасності:  екології , наркоманії, прав людини  та ін. Всі учасники, а це понад 100 осіб, були поділені на  5 секторів і представляли  одну з країн світу в кожному секторі.

   Учні нашої школи, а саме Веретільник Анна, Кравцов Микита, Приступа Яна, Клімова Альона та Дудко Анастасія представляли Швецію.  Після прийняття декларації  всіх запросили на фуршет . А завершилась гра  «Модель ООН»  справжнім балом, де дівчата були у вечірніх сукнях, а хлопці  у  краватках.

 «Міс Всесвіт – 2015»

20 листопада 2015 року в центрі дитячої та юнацької творчості  відбувся конкурс « Міс Всесвіт». Нашу школу представляла учениця 10 – М класу Побережець Владислава.  Як справжня парижанка ( Владислава представляла Францію) ,  вона виділялася  стриманістю та елегантністю. «Міс Франція» виборола титул  «Міс вишуканість». Вітаємо Владиславу з цим званням, воно їй дійсно личить. 

Шкільний конкурс «Міс Всесвіт»

  21 квітня в нашій школі у рамках фестивалю «Європейська весна» відбулося свято краси «Міс Всесвіт- 2016»  Учениці п’ятих - восьмих класів  представляли європейські  країни  і гідно виборювали звання найгарнішої, найрозумнішої та найстильнішої. Дівчата презентували двамодних дефіле, взяли участь в інтелектуальному конкурсі, продемонстрували суддям усі свої таланти. Кожна учасниця виявилась гідною титулу «Міс Всесвіт», а переможницею стала учениця 7- А класу Волошин Анна, яка представляла Туреччину.  Приз глядацьких симпатій отримала Ольшевська Аліна , учениця 8 – А класу, (Україна). Титул «Міс Чарівність» - Шостя Анастасія (6 – Б ), Настя представляла Францію. «Міс Грація»  виборола Шкаланді Поліанна(5 – А), вона представляла Австрію. «Міс Вишуканість» - Пипченко Ілона , учениця 6 – А класу( Великобританія ), «Міс Ерудиція» - «Міс Італія» - Потупіс Діана (7 – Б). Вітаємо дівчат з перемогами та дякуємо всім учасницям за натхненну підготовку й неперевершений виступ.