Новини

 

 

Вас вітає Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26

ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області!

Черкаська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області  - сучасний заклад освіти з українською мовою викладання та  визначеними   пріоритетними напрямками  діяльності закладу для вдосконалення освітнього й управлінського процесів, які сприятимуть розвитку освітньої системи школи для успіху кожного здобувача освіти та закладу в цілому.

     Визначено  місію та візію школи, а  також три основних напрямки  розвитку діяльності закладу.

Місія школи

Стати лідером серед шкіл Південно - Західного району з впровадження сучасних освітніх технологій, які базуються на елементах STEM-освіти, для створення умов розвитку та реалізації потенціалу кожного учня.

Візія школи

Випускник нашої школи - всебічно розвинена успішна особистість,  має навички критичного мислення, здатна  будувати особисту кар’єру та  вчитися впродовж життя, є новатором та патріотом.

Напрямки  розвитку діяльності закладу освіти

  • впровадження в освітній процес елементів STEM- технологій,
  • створення сучасного освітнього середовища,  доступного для всіх та вільного від будь - яких форм насилля та дискримінації,
  • формування в учасників освітнього процесу патріотичної свідомості та  національної гідності через педагогіку партнерства, сучасні  інновації та традиції школи.

 

Директор школи - Титаренко Галина Олександрівна.

 

В школі функціонує:

  • 51 обладнаних згідно вимог та естетично оформлених кабінетів: 12 – початкових класів, кабінет інформатики; кабінет інформаційних технологій; 2 кабінети іноземної мови; по  одному кабінету української мови та літератури, математики, біології, фізики, хімії, кабінет " Захист України", обслуговуючої та технічної праці, клас хореографії, методичний кабінет;

  • 1 спортивна зала,

  • спальна кімната,

  • спортивний майданчик з великим стадіоном та футбольним полем,

  • бібліотека з читальним залом,

  • їдальня;

  • актова зала.

В школі працює велика кількість гуртків. Влітку діє шкільний табір "Капітошка". Велика увага приділяється учнівському самоврядуванню.